Om Ianneia Meldgaard

 

Hvem er Ianneia Meldgaard?

Jeg er uddannet cand.mag. i kommunikation og musik fra Aalborg Universitet.

Indtil jeg blev selvstændig i 2007 havde jeg 20 års undervisningserfaring, bl.a. en årrække som lektor på Pædagogseminariet i Aalborg. På baggrund af denne ansættelse har mit primære fokus i min tid som selvstændig konsulent været de pædagogiske faggrupper. Men jeg har også løst opgaver for social- og sundhedsfaglige og mange andre typer af personalegrupper.

Kort sagt: jeg brænder for at samarbejde med alle varme hjerter og hænder i Danmark. Så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst får anerkendelsen, empatien, glæden og trivslen til at blomstre i vores kommunikation med hinanden.

For et nærmere indblik i, hvem jeg har løst opgaver for, se under Referencer

 

Min kerneydelse i Q com

Kerneydelsen i alt, hvad jeg tilbyder i Q com er de 3 principper i anerkendende kommunikation.

Jeg har udviklet de 3 principper som en syntese mellem Ikkevoldelig Kommunikation og Appreciative Inquiry, den mest udbredte af de anerkendende tilgange. 

De 2 tilgange supplerer hinanden på fineste vis og tilsammen giver de os redskaber til at gøre vores kommunikation med hinanden mere empatisk og mere anerkendende.

Samtidig er det en kommunikationsform, som er meget handleorienteret, så vi altid har fokus på, hvilke konkrete handlinger, der vil bringe mere glæde og trivsel til alle parter.

Det gælder, uanset om vi snakker kommunikation med børn/unge/borgere, med kolleger eller med forældre/pårørende.

Den korte version af de 3 principper i anerkendende kommunikation er:

  1. Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer 
  2. Jeg er tydelig og autentisk og benytter mig af ægte jeg-budskaber
  3. Jeg er nysgerrig og interesseret i, hvem andre mennesker er

Læs mere om de 3 principper her.

 

Min faglige baggrund

I mit mangeårige arbejde inden for det pædagogiske felt, har jeg i særlig grad været inspireret af Jesper Juul og hans grundlæggende tro på børn (og voksne) som kompetente væsener, der har krav på respekt og anerkendelse fra andre.

Et livssyn, som svinger fuldstændig med mit.

Og som i øvrigt også svinger med livssynet hos et andet af mine faglige forbilleder,  nemlig ophavsmanden til IkkeVoldelig Kommunikation (IVK) Marshall Rosenberg, hvis kurser jeg fulgte fra 1995-2005, når han kom til Danmark. Mine møder med Marshall Rosenberg og hans kontakt-skabende og empatiske kommunikationsform har sat sig dybe og uudslettelige spor hos mig, både menneskeligt og fagligt.

Ressourcesynet har altid været et gennemgående træk i min undervisning i både kommunikation og musik. Min erfaring siger mig, at mennesker – og grupper af mennesker – fungerer og udvikler sig bedst ved at fokusere på det, der fungerer godt.

Derfor lå det også lige til højrebenet for mig, da den anerkendende tilgang rullede ind over os i 0’erne, bl.a. gennem metoden Appreciative Inqueiry (AI). En tilgang, der handler om at udforske og undersøge det, der fungerer godt for herigennem at opkvalificere det, der fungerer knap så godt. Jeg dykkede ned i denne tilgang og mødte bl.a. Peter Lang, én af pionererne inden for AI, hvilket også gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, menneskeligt og fagligt.

I dag kombinerer jeg resssourcesynet, den ikkevoldelige og den anerkendende tilgang til kommunikation – hvilket altså har udmøntet sig i de 3 principper i anerkendende kommunikation.  

Jeg bliver aldrig træt af at dele livsberigende aspekter og metoder med andre mennesker, så livet bliver bedre, gladere og mere tilfredsstillende for alle.

Derfor er det mig en stor glæde at du har fundet Q com’s hjemmeside og er kommet så langt som hertil på din rundtur.

Du er yderst velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at tage en snak om, hvorvidt det, jeg tilbyder, kunne være noget for dig og/eller din personalegruppe.

 

OBS:
Jeg hed oprindeligt Jane Meldgaard, men i august 2012 ændrede jeg mit fulde navn til Ianneia Livia Silke Meldgaard (fornavnet udtales: ja-nej-ja med tryk på 2. stavelse, men du er ikke den eneste, hvis du kommer til at udtale det forkert 🙂 )

Så hvis du støder på artikler, sange og andet materiale under navnet Jane Meldgaard rundt omkring på nettet, ved du altså at det er mig, der står bag.

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand