Om Anerkendende Kommunikation

 

Hvilken forskel kan Anerkendende Kommunikation gøre?

Når de 3 principper i anerkendende kommunikation spiller sammen i din kommunikation, indgår de i en syntese, som gør en stor forskel. En forskel, der består i, at du sætter en positiv spiral i gang, spreder ro og tryghed omkring dig og viser andre, at de er værdifulde og betydningsfulde.

Det betyder, at du bidrager til at styrke selvværd og en positiv selvopfattelse – både hos dig selv og dem, du er sammen med. I får redskaber til at udvikle jeres evne til at håndtere jer selv på en konstruktiv måde i samspillet. Jeres evne til at rumme hinanden og lysten til at bidrage med noget positivt til sammenhængen styrkes.

Det gælder både i almindeligt dagligt samvær og i mere konfliktfyldte situationer.

Og det gælder, hvad enten vi taler om din kommunikation med børn/brugere, med dine kolleger eller med forældre/pårørende.

 

Hvad er Anerkendende Kommunikation?

Anerkendende Kommunikation er en kommunikationsform, hvor du:

  • Øger opmærksomheden på det, som giver dig og de andre glæde, energi og lyst til at bidrage til fællesskabet

 

  • Gør dig umage med at tage det fulde ansvar for alt, hvad du sender ud i din kommunikation, så andre ikke er i tvivl om, hvor de har dig. Det er det, vi også kan kalde at blive på egen banehalvdel når du udtrykker dig.

 

  • Er nysgerrig og interesseret i andre mennesker og lytter med empati til dem, du kommunikerer med, så du får et indblik i deres verden og dermed kan hjælpe dem til at blomstre og gro.

 

De 3 principper i anerkendende kommunikation

De 3 principper i anerkendende kommunikation, som er omdrejningspunktet i alt, hvad jeg tilbyder, er udviklet som en syntese mellem IkkeVoldelig Kommunikation (IVK) og Appreciative Inquiry (AI).

De 2 tilgange supplerer hinanden på fineste vis, og de spiller sammen i de 3 principper på en enkel og håndterbar måde, som giver os redskaber til at tale om alt det gode og positive – men også om det svære, som vi har brug for at gøre noget ved.

Det at have redskaber til også at tale om det, der er svært, er i min optik en vigtig del af anerkendelse. Ellers kommer det let til at ligge som en bunke af u-udtalt frustration og utilfredshed under den positive og “pæne” overflade.

Det er en skæbne, som til en vis grad har ramt begrebet anerkendelse – nemlig at vi er kommet til at tro, at vi i anerkendelsens navn kun må tale om det positive – og at anerkendelse er det samme som at rose. Hvis du vil læse mere om mit synspunkt på den sag, kan du gøre det her.

Så jeg er meget fortaler for, at vi også skal give plads til at tale om det, som er svært og det, som vi er utilfredse med. Til gengæld er det helt afgørende, at vi finder ud af at tale om det på en anerkendende måde. Det er bl.a. det, de 3 principper hjælper os med.

Herunder en kort introduktion til de 3 principper i anerkendende kommunikation.

 

Princip 1: Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer

Med det første princip sætter vi fokus på ressourcerne og på det, der fungerer. Når vi har opmærksomhed på det, der styrker vores glæde og trivsel, sætter vi en positiv selvforstærkende spiral i gang, som skaber mere af alt det gode.

Princip 1 er hentet fra AI, og hviler på det heliptropiske princip, som betyder, at vi mennesker rækker efter det gode og livgivende, lige som vi kender det fra planterne, som drejer sig efter lyset.

Så når vi giver næring til de gode historier, vil vi automatisk stimulere de dele i os selv og andre, som har lyst til at skabe endnu flere gode historier og dermed bibrage med noget positivt til de sammenhænge, vi indgår i.

 

Princip 2: Jeg er tydelig og autentisk og benytter mig af ægte jeg-budskaber

Med det andet princip sikrer jeg mig, at jeg bliver på egen banehalvdel, når jeg udtrykker mig om både det gode og det knap så gode.  På den måde  tager jeg det fulde ansvar for min egen andel af samspillet, så jeg spreder mest muligt ro og tryghed omkring mig. 

Princip 2 er hentet fra IVK, som er en behovs-baseret kommunikationsform, der tager udgangspunkt i, at jo bedre jeg kender og anerkender mig selv og mine egne behov, jo mere tydelig og autentisk kan jeg være i min kommunikation med andre. Og jo mere anerkendende og empatisk vil jeg være over for andres behov.

Princip 2 hviler desuden på erfaringen om, at når jeg er i stand til at passe ordentligt på mig selv og beskytte mine egne behov og grænser, vil min anerkendelse af andre virke mere troværdig og gør en større forskel. Så praktiserer jeg anerkendelse fra en position af overskud.

Hvis jeg derimod praktiserer anerkendelse fra en position af underskud, er der en risiko for, at ikke virker autentisk og troværdigt. Samtidig indebærer det en risiko for at jeg selv brænder ud.

Ægte anerkendelse forudsætter altså, at der er en form for balance, hvor jeg både anerkender mig selv og mine egne behov og samtidig anerkender den anden og hendes behov. 

Det er den første del af den balance, jeg får hjælp til gennem princip 2.

 

Princip 3: Jeg er nysgerrig og interesseret i, hvem andre mennesker er

Med det tredje princip får jeg hjælp til den anden del af balancen. For princip 3 hjælper mig med at anerkende den anden og hendes behov og ønsker. Vel at mærke ud fra en ikke-dømmende position af ægte interesse.

Gennem empatisk lytning bliver jeg klogere på, hvordan den andens verden ser ud. Jeg er nysgerrig og undersøgende, og jeg har et reelt ønske om at vide, hvem den anden er. Hvad der svært for hende og hvad der giver hende glæde og energi.

Derfor stiller jeg mange spørgsmål frem for at definere, hvordan verden ser ud. Og jeg gør mig umage med at anerkende og rumme den andens følelser – også selv om jeg ikke er enig eller ikke forstår hendes reaktioner.

 

For en uddybning af kursus eller foredrag i anerkendende kommunikation, klik her.

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand