Om Anerkendende Kommunikation

Hvad er Anerkendende Kommunikation

Anerkendende Kommunikation er en kommunikationsform, der i sin grundform tager udgangspunkt i det, der fungerer, og det, som giver os glæde, energi og lyst til at bidrage til fællesskabet. Vi taler primært ud fra egne behov, ønsker og værdier og undgår at overskride hinandens grænser gennem vurdering, analyse og fortolkning af hinandens adfærd.

Der er dog ikke noget ”tænk-positivt-tyranni” over den måde, jeg definerer og anvender anerkendende kommunikation på. Ifølge min erfaring er vi nødt til også at give plads til at tale om det, der er svært og som rummer konflikter og uenigheder. Ellers vil det konfliktfyldte stof komme til at rumstere nedenunder vores positive attitude og på den måde fylde på en uhensigtsmæssig måde i vores samspil.

Hvordan taler vi om det, der er svært?

Det helt afgørende er efter min mening hvordan vi taler om det svære og konfliktfyldte. Her finder jeg det helt genialt at kombinere den positive og ressourceprægede tilgang fra Anerkendende Kommunikation med principperne fra Empatisk Kommunikation, også kaldet IkkeVoldelig Kommunikation.

Denne kombination giver os en mulighed for at tale om det svære uden at angribe og bebrejde andre, hvorved vi bevarer den gode og konstruktive dialog uden at aktivere hinandens forsvar. Læs mere om Empatisk Kommunikation her:

Den måde, jeg arbejder med Anerkendende Kommunikation på, bygger på følgende 5 principper:

De gode oplevelser er ledetråden

Omdrejningspunktet for Anerkendende Kommunikation er de gode oplevelser i hverdagen – dem, der giver os glæde, energi, velvære, begejstring, gå-på-mod. Vi har et særligt fokus på de ressourcer og potentialer, der ligger i personalegruppen, hvorved de styrkes og vokser. Dette skaber en forbundethed, som er med til at styrke de personlige relationer. Vi bliver set og hørt som de hele mennesker vi er og dermed styrkes den enkeltes lyst til at bidrage til fællesskabet.

Hvis en personalegruppe beslutter sig for at implementere Anerkendende Kommunikation i deres dagligdag, vil vi typisk arbejde ud fra den Empatiske Kommunikationsmodel – som i sig selv er en anerkendende kommunikationsform – og derudover sætte fokus på følgende aspekter:

Jeg husker den positive feedback.

I dagligdagen er jeg bevidst om at huske at fortælle mine kolleger, når det de eller vi gør, fylder mig med positive og behagelige følelser. Det betyder, at samspillet præges af glæde og entusiasme i stedet for problemer, konflikter, nej’er og negativ kontakt. Det er en vigtig pointe, at jeg i min feedback til andre er bevidst om, at der er en hårfin, men meget afgørende, forskel på at rose og at anerkende – så jeg holder mig på egen banehalvdel.

Jeg er nysgerrig og interesseret i, hvem andre mennesker er og hvordan de har det

Da jeg som udgangspunkt anerkender, at andre mennesker – voksne som børn – er unikke personligheder og ikke nødvendigvis ligesom mig, er jeg nysgerrig og undersøgende i mit samspil med dem. Jeg har et reelt ønske om at vide, hvem de er, hvordan de har det og hvad der giver dem glæde og energi. Derfor stiller jeg mange spørgsmål frem for at definere, hvordan verden ser ud.

Jeg anerkender andre menneskers følelser og behov, også når jeg må sige nej til deres ønsker.

Selv når jeg ikke kan eller vil imødekomme andre menneskers anmodninger og ønsker, undgår jeg at afvise deres følelser ved at sige, at der ikke er nogen grund til at ”være ked af det”, ”være vred”, ”blive sur”, ”være så sart” o.s.v. Jeg anerkender, at andre reagerer følelsesmæssigt på mine handlinger og mine beslutninger, og jeg tør gå ind i feltet, hvor vi kan snakke om disse følelser og behov, uden nødvendigvis at ændre min beslutning.

Jeg er konkret og tydelig i mine anmodninger til andre

Når jeg beder mine medmennesker om noget, sørger jeg for at være så konkret og specifik, at det er helt tydeligt, hvad jeg gerne vil have fra dem. Jeg anerkender, at de ikke er som mig, og derfor ikke kan regne ud, hvad jeg ønsker. På den måde undgår jeg at skabe usikkerhed og tvivl om hvem jeg er og hvad jeg ønsker. Det er den bedste måde at undgå misforståelser og frustrationer over, at tingene alligevel ikke blev, som ”vi aftalte”.

Kontakt mig hvis du vil vide mere om Anerkendende Kommunikation og hvis du ønsker at finde ud af, om det er noget for dig og/eller din personalegruppe, dit parforhold eller andre sammenhænge, du indgår i

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand