Håndter konflikter med empati – skab win-win-løsninger

”Enhver konflikt kan løses på under 20 minutter fra det øjeblik, parterne er i stand til at udtrykke hinandens behov.”  (Marshall Rosenberg – grundlæggeren af Ikkevoldelig Kommunikation.

 

Hvorfor et kursus i konflikthåndtering?

Mange menneskelige konflikter bunder i, at vi er uenige om, hvilke strategier og handlinger, der skal til, for at vi hver især kan få vores behov opfyldt. Ofte virker det som om, konflikterne er uløselige, fordi strategierne er meget forskellige og hver part holder på sin strategi.

Når vi forsøger at løse konflikterne, interesserer vi os ofte alt for meget for fortiden (hvem gjorde hvad) eller fremtiden (hvad skal hvem gøre) i stedet for at være lige her og nu og finde ud af, hvilke behov, der er på spil i de stridende parter.

At identificere parternes behov gennem empatisk lytning er oftest selve nøglen til at få konflikten løst til alles bedste.

Empatisk kommunikation er et meget konstruktivt redskab til konflikthåndtering. Bruges bl.a. flittigt på Center for Konfliktløsning. Konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation betyder at:

  • vi gennem Empatisk Lytning går bag om strategierne og finder ind til, hvilke behov hver part ønsker at få opfyldt gennem sin strategi.

 

  • når parternes behov bliver tydelige for dem selv og for hinanden, begynder vi at interessere os for de konkrete løsningsmuligheder, der vil kunne imødekomme begge parter (win-win).

 

Hvad er indholdet i kurset?

Et kursusforløb i konflikthåndtering kan f.eks. handle om konflikter mellem:

  • børn og unge i skole og institution
  • personale og børn/brugere i skole og institution
  • voksne i en personalegruppe
  • personale og forældre/pårørende i skole og institution
  • enkeltpersoner i parforhold og familie

Vi arbejder primært med empatisk lytning, hvilket vil sige, at vi lytter efter parternes behov uanset hvordan de udtrykkes. Vi øver os i at lytte ind bag angreb, bebrejdelser og anklager for at finde det uopfyldte behov – eller den frustrerede drøm – som er selve årsagen til konflikten.

Når dette arbejde er gjort grundigt, går vi til handlingsdelen. Hvilke konkrete handlinger kan sættes i værk, så begge parters uopfyldte behov bliver mødt. Her øver vi os i at blive ved med at genere ideer – i samarbejde med parterne selv – indtil vi har fundet en løsning, hvor ingen af parterne føler sig overset eller tilsidesat.

Hvis den første del af arbejdet er gjort godt, viser det sig altid, at der er en række konkrete handlinger, som vil kunne imødekomme begge parters behov (win-win).

Kun ved at vælge ægte win-win løsninger betragtes konflikten som løst. Dette er en vigtig pointe, da kompromisser og lappe-løsninger, hvor én af parterne føler sig overset eller tilsidesat, altid vil skabe en pay-back-effekt, som i sig selv vil være grobund for endnu en konflikt eller konflikt-spiral.

Ægte win-win-løsninger derimod vil sprede positive ringe i vandet og vokse sig større til win-win-win-win-løsninger hvor både de 2 stridende parter, resten af gruppen (f.eks. personalegruppen) og den store helhed (f.eks. hele institutionen) vil drage fordel af den konstruktive løsning på konflikten.

For en uddybning af, hvordan jeg arbejder med redskaberne i Empatisk Kommunikation i forhold til konflikthåndtering, læs evt. artiklen: Empati – den lette løsning på konflikter

 

Hvordan forløber kurset?

Kurset vil forme sig som en vekselvirkning mellem:

  • oplæg om, hvordan vi forstår og løser konflikter med Empatisk Kommunikation
  • dialog i det fælles forum
  • gruppeøvelser, hvor deltagerne prøver de præsenterede redskaber af på konkrete konflikt-situationer fra deres dagligdag.

 

Praktisk

Hvis kurset virkelig skal gøre en forskel i det daglige samarbejde, er det optimalt at vi mødes 3-4 gange med ca. 1 måneds mellemrum. Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder kurset i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på fyraftensmøder de efterfølgende 3-4 måneder.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en enkeltstående kursusdag, hvis det er det, I foretrækker. Ligesom det er muligt at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb.

Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

Kontakt mig så vi kan tage en snak om, hvorvidt et kursus i konflikthåndtering – eller et andet kursus – er noget for jer.

 

Kursussted

Som hovedregel kommer jeg ud til jeres arbejdsplads og afholder kursus, foredrag og coaching/konfliktløsning.

Hvis I ønsker det, kan vi selvfølgelig også lave andre aftaler om det praktiske.

Læs mere om konflikthåndtering på siden her.

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand