Kursus i den svære samtale

Kursus i den svære samtale med forældre og pårørende

Den svære samtale dækker som regel over, at der er udfordringer i samspillet med forældre/pårørende. Vi bruger betegnelsen, når vi oplever, at:

  • Der er noget, som er svært for fagpersonerne at sige til forældrene omkring barnets eller forældrenes adfærd. Det er svært at få sagt, fordi man er bange for at såre og/eller møde modstand.
  • Pædagogen/læreren er bekymret for barnets/den unges trivsel. Og har svært ved at få det sagt af frygt for, at det ikke vil blive modtaget i den ånd, det er sendt af sted i.
  • Pædagogen/læreren har svært ved at forstå forældrenes adfærd og måde at håndtere barnet/brugeren på.
  • Kommunikationen mellem fagpersoner og forældre er gået i hårdknude eller ikke forløber på den måde, vi ønsker.

 

Hvad er indholdet i et kursus i den svære samtale?

Et kursus i at inddrage Empatisk og Anerkendende Kommunikation i den svære samtale vil typisk have følgende perspektiver:

  • Den svære feedback. Som pædagog/lærer – eller anden fagperson med varme hænder – træner du at ”flytte hjem på egen banehalvdel” og bruge ægte jeg-budskaber i så stor udstrækning som muligt. Vi arbejder her bl.a. med at transformere dine vurderinger/fortolkninger af barnet og forældrene til dine egne behov/ønsker/værdier. Når du som fagperson således taler udfra dig selv, lægger du op til at mødes menneske-til-menneske med forældrene, og du vækker forældrenes lyst og evne til at samarbejde med dig. Med ægte jeg-budskaber går dit budskab mere rent igennem, da du ikke aktiverer forældres og pårørendes forsvar.

 

  • Empatisk Lytning – barnet. Vi øver os i at lytte ind bag et ”problematisk” barns adfærd. Hvilke behov/ønsker/forventninger forsøger barnet at få opfyldt gennem sin adfærd? Hvad kan den positive hensigt være? Hvordan kan vi møde barnet med en større empati, så den “problematiske” adfærd forandres og i bedste fald opløses?

 

  • Empatisk Lytning – forældre. Vi øver os i at lytte ind bagved en ”problematisk” forælders adfærd. Hvilke behov/ønsker/forventninger forsøger han/hun at få opfyldt gennem sin adfærd? Hvad kan den positive hensigt være? Hvordan kan vi i højere grad komme den pågældende forælder/pårørende i møde i hans/hendes positive hensigt?

 

Hvorfor et kursus i den svære samtale?

Et kursus  i den svære samtale betyder ofte, at personalet ændrer sin tilgang, ikke bare til den svære samtale men også til deres måde at tænke på. Og til deres måde at opfatte den adfærd, de oplever hos forældre og barn.

Den empatiske tilgang forstærker den menneskelige relation mellem parterne, hvorved mange fastlåste ”fjendebilleder” og forestillinger om hinanden opløses.

Dette er i sig selv med til at gøre kommunikationen mere frugtbar, så pædagoger/lærere og forældre/pårørende kan møde hinanden som mennesker, der alle ønsker at arbejde sammen om at gøre det bedste for barnet.

Vil du læse mere og have eksempler på den svære samtale?

Så læs evt. min artikel:

GØR DEN SVÆRE SAMTALE TIL ET FRUGTBART SAMARBEJDE

 

Vil du finde ud af, om et kursus i den svære samtale er noget for dig?

KONTAKT MIG, så vi kan tage en snak om det

 

Det praktiske

Hvis kurset virkelig skal gøre en forskel i det daglige samarbejde, er det optimalt at vi mødes 3-4 gange med ca. 1 måneds mellemrum. Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder kurset i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på fyraftensmøder de efterfølgende 3-4 måneder.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en enkeltstående kursusdag, hvis det er det, I foretrækker. Ligesom det er muligt at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb.

Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

 

Vil du finde ud af, om et kursus i den svære samtale er noget for dig?

KONTAKT MIG, SÅ VI KAN TAGE EN UFORPLIGTENDE SNAK OM DET

 

 

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand