Kursus eller foredrag i anerkendende kommunikation

 

Med et kursus i anerkendende kommunikation får I:

  • Redskaber og inspiration til at tale mere om det, der fungerer godt i jeres dagligdag.
  • Redskaber til at praktisere anerkendelse på en måde, som rækker ud over at rose og “kun” tale om det positive. Vi træner at anerkende “alt der er” gennem en ægte interesse i den anden og gennem en spørgende og lyttende tilgang.
  • Redskaber til at blive på egen banehalvdel og benytte jer af ægte jeg-budskaber – både når I taler om det, der fungerer godt og det, der fungerer knap så godt.
  • Redskaber til at sige nej og sætte grænser på en anerkendende måde, dvs uden bebrejdelser og aktivering af skyld og “forkerthed” i den anden.  

 

De 3 principper i anerkendende kommunikation

Et kursus i anerkendende kommunikation er bygget op over de 3 principper i anerkendende kommunikation. De 3 principper er udviklet på baggrund af min 20 års erfaring med at praktisere og dele de mange spændende udfordringer, vi mennesker oplever, når vi kommunikerer med hinanden.

Principperne tager afsæt i de dilemmaer i forhold til anerkendelse, som jeg løbende støder på, når jeg kommer rundt i landet. Dilemmaerne opstår primært pga de forenklinger, der til en vis grad har ramt begrebet anerkendelse. 

De 3 primære forenklinger, jeg oplever, er opfattelsen af:

  • at anerkendelse er det samme som at rose
  • at hvis jeg anerkender dig, er jeg nødt til at acceptere alt ved din adfærd
  • at en anerkendende tilgang betyder, at vi kun må tale om det positive

Hvis du vil læse mere om det, så gå til min artikel: Har vi misforstået anerkendelse?

 

De 3 principper er:

  1. Jeg øger min opmærksomhed på det, der fungerer
  2. Jeg er tydelig og autentisk og benytter mig af ægte jeg-budskaber
  3. Jeg er nysgerrig og interesseret i, hvem andre mennesker er

De 3 principper er udviklet som en syntese mellem principperne fra Ikkevoldelig Kommunikation (også kaldet empatisk kommunikation eller livsberigende kommunikation) og Appreciative Inquiry, den mest udbredte af de anerkendende tilgange.

I dette kursus vil vi dels tale om, hvad anerkendelse egentlig er for en størrelse, dels hvori det anerkendende aspekt af hvert af principperne ligger og dels – allervigtigst – hvordan vi praktiserer hvert enkelt princip.

I praksis-delen kan vi have fokus på kommunikationen i personalesamarbejdet, i det pædagogiske arbejde med børn og brugere eller i forældresamarbejdet. Det bestemmer I selvfølgelig.

Hvor dybt vi kommer i de enkelte principper, afhænger naturligvis af længden og omfanget af det kursus, I bestiller. Herunder er en oversigt over forskellige muligheder. Men alle andre modeller er selvfølgelig også mulige, alt efter, hvad der passer jer bedst.

 

Foredrag – 2 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres.

Pris: 7.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

Fyraftensmøde/workshop – 3 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og vi laver et par små øvelser.

Pris: 8.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

Kursusdag – 7 timer (kan også fordeles over 2 fyraftensmøder)

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og vi arbejder med øvelser i hvert af principperne.

Pris: 12.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge.

 

Kursusforløb – 16 timer, f.eks. 1 kursusdag á 7 timer + 3 fyraftensmøder á 3 timer

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation præsenteres og vi arbejder i dybden med øvelser i hvert af principperne. Reflekterer fra gang til gang over de anerkendende aspekter i hvert af principperne, samt over, hvad der glider let og hvad der er svært – og hvordan vi overkommer det svære.

Pris: 28.000 kr. + moms og evt. kilometerpenge (ved et forløb sparer du 5.000 kr. ift normalprisen).

 

LÆS MERE OM DE 3 PRINCIPPER I ANERKENDENDE KOMMUNIKATION

 

Eller:

KONTAKT MIG FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK OM HVAD DU HAR BRUG FOR

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand