Generelt om kurser

Kurser i anerkendende kommunikation

Når jeg afholder kurser for personalegrupper, foregår den endelige planlægning og fastsættelse af indhold altid i tæt samarbejde med de involverede parter. De konkrete kursusbeskrivelser, du finder herunder er nogle af de mest populære og efterspurgte, men kurserne kan sagtens tage andre drejninger, alt efter hvilke behov og problematikker der er på spil i den pågældende personalegruppe.

 

Praktisk

Hvis et kursus i at ændre de kommunikative mønstre i en personalegruppe virkelig skal gøre en forskel i dagligdagen, er det optimalt, at vi mødes 3-4 gange med ca. 1 måneds mellemrum.

Det kan være hele kursusdage á 6 timer eller fyraftensmøder á 3-4 timer. Mange vælger en model hvor vi skyder kurset i gang med en hel kursusdag og laver opfølgning på fyraftensmøder de efterfølgende 4-6 måneder.

Det vigtigste er dog, at det passer ind i jeres behov og ønsker, så vi vil altid aftale det konkrete forløb i hvert enkelt tilfælde.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en enkeltstående kursusdag, hvis det er det, I foretrækker. Ligesom det er muligt at flere personalegrupper går sammen i et kursusforløb. Ved meget store grupper vil jeg foreslå, at vi inddrager en ekstra underviser, så vi har mulighed for at komme rundt i grupperne, når der arbejdes med øvelser m.m.

 

Kursussted

Som hovedregel kommer jeg ud til jeres arbejdsplads og afholder kursus, foredrag og coaching/konfliktløsning. Men vi kan selvfølgelig også aftale andre løsninger.

 

Kursusindhold

For at give dig et indblik i mulighederne, kan du her finde beskrivelse af 3 af de mest populære kurser i Anerkendende Kommunikation. Men som nævnt ovenfor, så vil det konkrete indhold altid fastsættes i tæt samarbejde med dig og din personalegruppe, så vi sikrer os, at vi rammer jeres behov og ønsker på bedst mulig måde.

De 3 principper i Anerkendende Kommunikation

Den svære forældre/pårørende-samtale

Løs konflikter med empati – skab win-win-win-win

 

Artikler

Jeg har skrevet artikler om stort set alle de emner, jeg arbejder inden for. Hvis du ønsker inspiration til og uddybning af, hvad vinklen i et konkret kursus for dig og din personalegruppe kan være, så gå evt. til siden Artikler og læs mere om de forskellige måder, hvorpå jeg arbejder med Anerkendende Kommunikation.

 

Men allervigtigst er det jo, at det kursus, I bestiller, passer til jeres behov, så:

Kontakt mig så vi kan tage en snak om, hvilken type kursus eller foredrag du og dine kolleger og/eller jeres forældregruppe vil få mest ud af.

 

 

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand