Konflikthåndtering

”Enhver konflikt kan løses på under 20 minutter fra det øjeblik, parterne er i stand til at udtrykke hinandens behov.”  (Marshall Rosenberg – grundlæggeren af Ikke Voldelig Kommunikation/Empatisk Kommunikation)

Hvorfor konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation?

Hvis I på arbejdspladsen eller privat har uløste konflikter eller svære situationer, der er ”fejet ind under gulvtæppet”, vil det altid have negativ indflydelse på det daglige samarbejde og stemningen i hele personalegruppen.

Selv om vi ikke taler om problemet og selv om vi får det daglige arbejde til at glide, er det drænende for både de involverede parter og alle andre, hvis konfliktstof får lov til at ligge uløst hen. Bulen under gulvtæppet bliver til sidst så stor, at man jævnligt vil snuble over den, hvilket forstyrrer det gode flow i samarbejdet.

I sådanne tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt med en decideret konfliktmægling mellem de involverede parter i stedet for et kursus for hele gruppen. En konfliktmægling vil typisk udforme sig som en samtale med mig og de involverede.

Nogle gange er der blot brug for én samtale, andre gange kan det være hensigtsmæssigt med fortløbende samtaler, indtil situationen er løst til alles bedste. Det finder vi ud af i de enkelte tilfælde.

 

Hvordan foregår konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation?

Mange menneskelige konflikter bunder i, at vi er uenige om, hvilke strategier og handlinger, der skal til, for at vi hver især kan få vores behov opfyldt. Ofte virker det som om, konflikterne er uløselige, fordi strategierne er meget forskellige og hver part holder på sin strategi.

Når vi løser konflikter gennem Empatisk Kommunikation, som bl.a. også bruges flittigt på Center for Konfliktløsning, gør vi følgende:

  • vi går vi bag om strategierne og handlingerne, og finder gennem Empatisk Lytning ind til, hvilke behov, ønsker og forventninger, hver part ønsker at få opfyldt gennem sin strategi.
  • når parternes behov bliver tydelige for dem selv og for hinanden, viser det sig altid, at der findes flere løsningsmuligheder, som kan opfylde begge parters behov.
  • vi fortsætter med at lede efter disse win-win-løsninger indtil begge parter er glade og tilfredse.

Grunden til, at vi er meget grundige med at søge efter win-win-løsninger er, at vi for enhver pris vil undgå kompromisser og ”lappeløsninger”, hvor én af parterne føler sig tilsidesat eller ”kørt over”. Denne type løsninger vil uvægerligt skabe en pay-back-effekt hvilket holder liv i konflikt-spiralen frem for at opløse den.

Når vi finder den rigtige løsning vil det både gavne de 2 involverede parter (win-win), hele personalegruppen (win-win-win) og hele arbejdspladsen (win-win-win-win).

 

For uddybning kan du læse min artikel om konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation:

Empati – den lette løsning på konflikter.

Eller læs beskrivelsen af kurset:

Håndter konflikter med empati – og skab win-win-win-win-løsninger

Eller læs om foredraget:

Konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation – skab win-win-win-win

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand