Foredrag om Konflikthåndtering – skab win-win-win-win

 

I dette foredrag om konflikthåndtering ser vi på:

  • hvad er konfliktens kerne?
  • hvordan afdækker vi konfliktens kerne ved hjælp af empatisk lytning?
  • hvordan finder vi win-win-løsninger, der imødekommer begge parters behov?

 

Dette foredrag om konflikthåndtering går et spadestik dybere end den gængse opfattelse af konflikthåndtering i dagligdagen. Vi ser på den empatiske tilgang til konflikter. Vi skærer ind til benet og afdækker selve konfliktens kerne. Og vi ser på, hvordan vi kan skabe win-win-løsninger ved netop at kende denne kerne.

De allerfleste ”uløselige” konflikter bunder i, at vi ikke forstår selve kernen i konflikten og dermed ikke har adgang til dens løsning. Når vi nærmer os konflikten med empati frem for analyse, får vi den nøgle, som kan låse op for den fastlåste situation.

Empatisk lytning er et meget konstruktivt redskab at bruge i processen med at afdække konfliktens kerne. Bruges bl.a. flittigt på Center for Konfliktløsning.

Kort fortalt går det ud på, at vi med empatien kommer bag om de modstridende holdninger og meninger. Konfliktens kerne ligger altid bag disse. Den består nemlig af de vigtige behov og ønsker, som parterne i konflikten forsøger at beskytte eller forsvare gennem sine holdninger og meninger.

Når vi ved hjælp af empatisk lytning får afdækket de behov og ønsker, som parterne beskytter, bliver det muligt at lede efter win-win-løsninger, der tilgodeser begge.

Ægte win-win-løsninger vil sprede positive ringe i vandet og vokse sig større til win-win-win-win-løsninger hvor både de 2 stridende parter (f.eks. 2 kolleger), resten af gruppen (f.eks. personalegruppen) og den store helhed (f.eks. hele arbejdspladsen) vil drage fordel af den konstruktive løsning på konflikten. 

 

Praktiske oplysninger, foredrag om konflikthåndtering:

Varighed: 2-3 timer inkl. dialog

Målgrupper: Foredraget er velegnet til alle grupper af voksne. Personalegrupper, forældregrupper, ledergrupper og interessegrupper. Vinklen i foredraget kan tilpasses, så den passer til tilhørergruppen. Ex. konflikter mellem voksen-barn, barn-barn, voksen-voksen.

Pris: 7.000 kr. ekskl. moms. Ved kørsel over 1 time hver vej beregnes kilometerpenge.

 

Overvejer du, om dette foredrag om KONFLIKTHÅNDTERING noget for DIG?

KONTAKT MIG MED DET SAMME SÅ VI KAN SNAKKE OM DET

 

Vil du hellere læse mere om KONFLIKTHÅNDTERING?

Læs mere om konflikthåndtering med empatisk lytning

Læs om Kursus i Konflikthåndtering

Læs min artikel: Konfliktløsning med empati – den “lette” løsning

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand