Konflikthåndtering med Empatisk Kommunikation – skab win-win-win-win

Foredrag om konflikthåndtering med redskaberne fra Empatisk Kommunikation.

De allerfleste ”uløselige” konflikter bunder i, at vi ikke forstår selve kernen i konflikten og dermed ikke har adgang til dens løsning. Når vi nærmer os konflikten med empati frem for analyse, lærer vi at afdække kernen og dermed får vi den nøgle, som kan låse op for den fastlåste situation.

Empatisk kommunikation er et meget konstruktivt redskab til at håndtere konflikter med. Bruges bl.a. flittigt på Center for Konfliktløsning.

At løse konflikter gennem Empatisk Kommunikation betyder, at vi med empatisk lytning ser bag om de modstridende holdninger/opfattelser/vurderinger og koncentrerer os om at få identificeret de vigtige behov og ønsker, som den enkelte part i konflikten forsøger at få opfyldt gennem sine handlinger/holdninger.

Når disse tages alvorligt og bliver tydelige for alle parter, bliver det muligt at lede efter win-win-løsninger, der tilgodeser begge parters behov og ønsker.

Ægte win-win-løsninger vil sprede positive ringe i vandet og vokse sig større til win-win-win-win-løsninger hvor både de 2 stridende parter (f.eks. 2 kolleger), resten af gruppen (f.eks. personalegruppen) og den store helhed (f.eks. hele arbejdspladsen) vil drage fordel af den konstruktive løsning på konflikten

 

Varighed:

2-3 timer inkl. dialog

Målgrupper:

Foredraget er velegnet til alle grupper af voksne, f.eks. personalegrupper, forældregrupper, ledergrupper og interessegrupper. Perspektivet i foredraget kan tilpasses, så vi f.eks. kan vælge konflikter mellem voksen-barn, barn-barn, voksen-voksen, alt efter hvad der passer tilhørergruppen

Pris:

6.000 kr. ekskl. moms. Ved kørsel over 1 time hver vej beregnes kilometerpenge.

Kontakt mig for en snak om, hvorvidt dette foredrag om konflikthåndtering – eller et andet foredrag – er noget for jer

Referencer

Randers Realskole

Personalets respons har været meget entydig – det har været rigtig godt at være deltager i. Vi bruger det flittigt i dagligdagen, hvor vi glæder os over, at det efterhånden bliver brugt helt naturligt – og ikke som noget påtaget.

 

Karsten Pedersen, skolebestyrer, Randers Realskole

 

Skovvangskolens SFO, Allerød

Mange tusinde tak for et godt oplæg og en god dag. Alle i gruppen syntes det havde været rigtigt godt og lærerigt, så jeg kan kun være tilfreds.

 

Steen Witzel, SFO Leder Skovvangskolen, Allerød

 

 

Boenheden Delfinen

Tak for en skøn dag. Der var stor, stor tilfredshed blandt deltagerne :o).

 

Jakob Kronborg, afdelingsleder Boenheden Delfinen

Grundfos

Tak for sidst. Folk talte om arrangementet dagen efter, og det var kun godt det jeg hørte. Det er et rigtig godt udgangspunkt for næste halvdel ☺

 

Brian Dahl, global leader, Grundfos

 

Feriecenter Slettestrand

En varm hilsen fra kursusdeltagerne med tak for en viden, som direkte implementeres i den daglige praksis.

 

John Kronborg, direktør, Feriecenter Slettestrand